Η G-Epsilon αποτελεί μια καινοτόμο Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Τρίτων. Δεν είναι μεσιτική εταιρεία. Είναι εταιρεία η οποία συστάθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες πολλών ιδιοκτητών οι οποίοι είτε λόγω απόστασης π.χ. Ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, κάτοικοι επαρχίας, είτε και λόγω πολλών εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών, αδυνατούν να διαχειριστούν μόνοι τους την ακίνητη περιουσίας τους.

Πρωτοπόρος με πολυετή εμπειρία άνω των δέκα χρόνων στην διαχείριση ακινήτων, η G-Εpsilon διαθέτει άρτια  κατηρτησμένα στελέχη, Οικονομολόγους, Δικηγόρους, Φοροτεχνικούς και τεχνικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτούμενες διαδικασίες, δίνοντας τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις. Μεριμνώντας πάντα για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ακινήτων απαλλάσσουν τους ιδιοκτήτες από το βάρος της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας τους,  όπως την κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων, την  είσπραξη μισθωμάτων, την φορολογική παρακολούθηση,  την νομική κάλυψη , την ασφαλιστική μέχρι  την συντήρηση και την ανακαίνιση των ακινήτων.

Αναλαμβάνουμε την όλη διαχείριση των ακινήτων σας

  • Αναλαμβάνουμε την μίσθωση των κενών ακινήτων
  • Αναλμβάνουμε τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων
  • Αναλαμβάνουμε την είσπραξη ενοικίων
  • Αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση καθυστερούμενων μισθωμάτων
  • Αναλαμβάνουμε τις φορολογικές και λογιστικές διεκπεραιώσεις
  • Αναλαμβάνουμε να ασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε το ακίνητο σας