Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Μελέτης, Ανακαίνισης Σπιτιού, Επίβλεψης και Κατασκευής Κτιριακών Έργων (κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων) από το 1978. Η ΟΙΚΟΔΕΣΜΟΣ Ο.Ε. μέσω της μακροχρόνιας ιστορίας της έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις τόσο με τους συνεργάτες της, όσο και με τους πελάτες της, πράγμα το οποίο της προσφέρει το πλεονέκτημα ενός μεγάλου δικτύου που μπορεί σε κάθε στιγμή να στηρίξει τις ανάγκες σας.

Η ΟΙΚΟΔΕΜΟΣ Ο.Ε. αποτελείται από Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, οι οποίοι έχουν τόσο την πρακτική όσο και τη θεωρητική κατάρτιση να φέρουν εις πέρας κάθε έργο όσο πολύπλοκο κι αν είναι. Από το 2008 η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με τα κατάλληλα πτυχία όπου της δίνεται η δυνατότητα να διεξάγει έργα σχετικά με την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης προς όφελος της κατασκευής και του χρήστη της.Περισσότερα θα βρείτε στο πλήρες προφίλ της κατασκευαστικής εταιρείας ΟΙΚΟΔΕΣΜΟΣ Ο.Ε.