Η νεα τεχνολογία στα πλαστικά και ταυτόχρονα η πιο οικονομική είναι τα φωτο-διασπώμενα πλαστικά. Η χρήση τους ενδείκνυται για χρήση σε πλαστικές τσάντες, πλαστικές σακούλες, ρολλά στκευασίας, κ.α. Αυτό υλοποιείται με την προσθήκη ειδικού πρόσθετου masterbatch ενεργών συστατικών, το οποίο, υπό την επιρροή του φωτός, ξεκινάει την διαδικασία αποδόμησης της πλαστικής τσάντας ή σακούλας και η οποία πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών.

Η εταιρία Παπαδημητρίου ειδικεύεται στις πλαστικές σακούλες για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει κατακτήσει αναγνωρισμένη θέση στην αγορά, χάρη στη δυνατότητά της να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών της σε ποιότητα και εξυπηρέτηση.